TUT Facebook Ads – Cách kháng Fanpage bị hạn chế vĩnh viễn

Khi Fanpage bị hạn chế vĩnh viễn cần làm gì để kháng cho fanpage về? Đây là một câu hỏi của rất nhiều người hiện tại đang cần tìm câu trả lời. Vietut cũng bị khá nhiều Fanpage bị hạn chế vĩnh viễn và cũng đi dạo và học hỏi ở nhiều nơi thì có tìm được cách kháng fanpage bị hạn chế vĩnh viễn có tỷ lệ thành công cao.

Cách kháng fanpage hạn chế vĩnh viễn

Cách kháng Fanpage hạn chế vĩnh viễn

Cách kháng 1:

  • Bước 1: Link Kháng: https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147
  • Bước 2: Chọn dòng 2
  • Bước 3: Chủ đề: My page got restricted from Facebook
  • Bước 4: Ý kiến đóng góp của bạn: We are a legal company in Vietnam and we have always tried to abide to Facebook’s Policy. My Page ID is xxxxxxxxxxx got restricted from Facebook. If we have violated any policy, kindly educate us so that we can avoid in the future but please reactivate the advertising access so that we can continue our business. Thank you.

(xxxxxxxxxxx: Nhập ID page bị vv vào )

Cách kháng 2:

  • Bước 1: Link Kháng: https://www.facebook.com/help/contact/164405897002583
  • Bước 2: Địa chỉ web (URL) của Trang: Copy link trang vào
  • Bước 3: Mô tả chi tiết : My Page ID: xxxxxxxxxxx currently under Disabled Ad. I believe I have read Facebook Policy carefully, and strictly follow Facebook Advertising Policy. Therefore, kindly raise this case at the highest urgency and remove this feature limit so that my work will not be halted. Thank you.
  • Bước 4: Ảnh Chụp màn Hình : Chụp màn hình chất lượng Trang

*TUT Facebook Ads này cũng có tỉ lệ anh em cứ kháng biết đâu bất ngờ.

CHÚC ANH EM KHÁNG NGHỊ THÀNH CÔNG

Nguồn st.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *