Hướng dẫn tùy chỉnh Plugin bán hàng WooCommerce toàn tập

Plugin Woocommerce là công cụ hỗ trợ bán hàng mạnh mẽ nhất cho website wordpress hiện nay, với hơn 5 triệu lượt kích hoạt trên kho plugin của WordPress. Woocommerce cũng là một plugin không thể thiếu khi làm website thương mại điện tử bằng mã nguồn mở WordPress. Woocommerce bản thân nó cũng đã có đầy đủ các tính năng hỗ trợ tốt cho web thương mại điện tử, nhưng với một số nhu cầu mà bạn cần phải tùy chỉnh thêm cho plugin để đáp ứng được các nhu cầu.

Bạn có thể mua theme wordpress bán hàng có bảng quyền tại ThemeForest hoặc tải theme wordpress bán hàng miễn phí tại Vietut.com.

Bàn viết này, Vietut sẽ tổng hợp các tùy chình cho plugin Woocommerce đầy đủ nhất them từ modul để bạn dễ dàng trong việc tùy chỉnh cho website wordpress của bạn nhé.

Hướng dẫn tùy chỉnh Plugin bán hàng WooCommerce toàn tập - Vietut

Tùy chỉnh cho plugin Woocommerce bằng plugin

Bạn có nhu cầu tùy chỉnh chỉ một số tính năng cơ bản của woocommerce như chỉnh sửa các texg submit order, add to cart, số lượng các sản phẩm trên mỗi trang,… bạn chỉ cần dùng plugin Woocommerce Customizer là đủ bạn không nhất thiết phải can thiệp vào code của website nếu bạn không biết về code.

back to menu ↑

Cách cài đặt tiếng việt cho plugin Woocommerce

Nếu bạn cài và đang sử dụng phugin woocommerce bằng tiếng anh mà bạn lại muốn cài đặt sang tiếng việt cho woocommerce rất đơn giản, bạn chỉ cần vào phần Cài đặt -> tổng quan -> chọn ngôn ngữ tiếng việt cho website, sau đó woocommerce thì nó sẽ tự động update lại thành bản dịch tiếng Việt cho bạn.

Cách cài đặt tiếng việt cho plugin Woocommerce

back to menu ↑

Trình cài đặt Wizard của plugin Woocommerce

Chức năng Wizard sẽ giúp bạn cài đặt tình tự cho các thành phần quan trọng của Woocommerce (như trang giỏ hàng, thanh toán, tài khoản,…) Khi lần đầu bạn cài đặt plugin Woocommerce bạn sẽ thấy ngay thông báo của trình cài đặt Wizard tuy nhiên nếu bạn có lỡ tay bấm bỏ qua thông báo và bạn muốn quay lại trình cài đặt Wizard một lần nữa để cấu hình, bạn chỉ cần vào lại Woocommerce -> cài đặt -> Trợ giúp.(trên gốc phải của màn hình)

Cài đặt Wizard của woocommerce

back to menu ↑

Shortcode – Show các sản phẩm ra ngoài trang chủ hoặc trang bất kì

Để hiển thị các sản phẩm Woocommerce ra bên ngoài trang chủ hay trên một trang bất kì nào bạn chỉ cần sử dụng các shortcode như sau:

//Show sản phẩm mới nhất
[recent_ products per_page='12' columns='4']

//Show sản phẩm nổi bật:
[featured_ products per_page='12' columns='4']

//Show sản phẩm theo ID:
[product id = '1']

//Show sản phẩm theo nhiều ID:
[products ids='1, 2, 3, 4, 5']

//Show sản phẩm đang giảm giá:
[sale_products per_page='12']

//Show sản phẩm bán chạy:
[best_selling_products per_page='12']

//Show sản phẩm theo danh mục:
[product_category category="SEO"]

Bạn chỉ cần dáng các shortcode vào vị trí mà bạn muốn nó hiển thị ra ngoài.

Nếu bạn như muốn đưa trang shop ra làm trang chủ cho website thì bạn vào Cài đặt -> Đọc như hình bên dưới:

đưa trang shop ra ngoài trang chủ

back to menu ↑

Cách hiển thị giá “chỉ từ: xxxx” thay vì giá xxx – yyy

Cách hiển thị giá “chỉ từ: xxxx” thay vì giá xxx – yyy

Chèn vào file functions.php của theme hoặc child theme.

add_filter( 'woocommerce_variable_price_html', 'variation_price_format_min', 9999, 2 );
  
function variation_price_format_min( $price, $product ) {
   $prices = $product->get_variation_prices( true );
   $min_price = current( $prices['price'] );
   $price = sprintf( __( 'Chỉ từ: %1$s', 'woocommerce' ), wc_price( $min_price ) );
   return $price;
}
back to menu ↑

Cách thay đổi text “add to cart ” thành “thêm vào giỏ”

Để thay đổi văn bản mặc định add to cart của woocommerce thành call to action bạn muốn bạn có thể chèn đoạn code sau vào file functions.php

/*
* Thay đổi nội dung nút Add to Cart
*/
add_filter(‘woocommerce_product_single_add_to_cart_text’, ‘woo_custom_cart_button_text’);

function woo_custom_cart_button_text() { return __(‘Book Now’, ‘woocommerce’); }

back to menu ↑

Ẩn thông tin hiển thị số lượng, sắp xếp trong trang cửa hàng, danh mục sản phẩm

Truy cập vào Admin > Appearance > Customize > Additional CSS. Thêm đoạn code CSS vào rồi lưu lại.

.woocommerce-result-count.woocommerce-ordering, .woocommerce-ordering select {
display: none;
}
back to menu ↑

Ẩn hoặc Thay đổi tiêu đề trong (mô tả sản phẩm, tab đánh giá..)

Bạn muốn xóa dòng bên dưới ?

Sử dụng đoạn code sau:

// Remove the product description Title
add_filter( ‘woocommerce_product_description_heading’, ‘remove_product_description_heading’ );
function remove_product_description_heading() {
return ”;
}

// Change the product description title add_filter(‘woocommerce_product_description_heading’, ‘change_product_description_heading’); function change_product_description_heading() { return __(‘NEW TITLE HERE’, ‘woocommerce’); }


Có thể áp dụng với các tab khác như Đánh giá, thông tin bổ sung. Ví dụ:

// Remove on single product panel ‘Additional Information’ since it already says it on tab.
add_filter(‘woocommerce_product_additional_information_heading’, ‘remove_product_additional_information_heading’);
function remove_product_additional_information_heading() {
echo ”;
/*return ”; */
}

Xem thêm: https://docs.woocommerce.com/document/editing-product-data-tabs/

back to menu ↑

Xóa tab đánh giá trong plugin Woocommerce

Nếu bạn cho rằng tab review không cần thiết với bạn thì bạn có thể ẩn nó đi nhanh chóng bằng cách thêm đoạn code sau.

add_filter( ‘woocommerce_product_tabs’, ‘wcs_woo_remove_reviews_tab’, 98 );

function wcs_woo_remove_reviews_tab( $tabs ) { unset( $tabs[‘reviews’] ); // Remove the reviews tab

return $tabs; }


Xem thêm Tùy chỉnh tabs sản phẩm cho WooCommerce.

back to menu ↑

Thêm đoạn text tùy chỉnh bên dưới tiêu đề sản phẩm

Trong mỗi trang chi tiết sản phẩm nếu bạn muốn thêm một đoạn text tùy chỉnh luôn xuất hiện bên dưới tiêu đề sản phẩm thì chỉ cần dùng đoạn code sau:

function hoangweb_magik_custom_text( $post_excerpt )
{
$content = ‘đoạn văn bản tùy chỉnh’;
return $content.'<br>’.$post_excerpt;
}
add_filter(‘woocommerce_short_description’, ‘hoangweb_magik_custom_text’, 10, 1);
back to menu ↑

Ẩn sản phẩm woocommerce từ một danh mục cụ thể trên trang cửa hàng

Mặc định trên trang Shop của woocommerce sẽ hiển thị tất cả các sản phẩm, tuy nhiên nếu bạn muốn ẩn tất cả sản phẩm thuộc một danh mục nào đó, sử dụng đoạn code dưới đây.

/**
* ẩn tất cả sản phẩm của danh mục ( id danh mục )
*/

add_action( ‘pre_get_posts’, ‘hoangweb_remove_product_cats_shop_page’);

function hoangweb_remove_product_cats_shop_page( $qry ) {

// Chú ý thay thông tin của bạn ở các trường bên dưới if ( is_admin() ) return;

if ( is_shop() && $qry->is_main_query() ) {

$qry->set( ‘tax_query’, array( array( ‘taxonomy’ => ‘product_cat’, ‘field’ => ‘ID’, ‘terms’ => array( 93), ‘operator’ => ‘NOT IN’ ) ) );

}

}

back to menu ↑

Thêm thông tin trước và sau GIÁ sản phẩm

back to menu ↑

Hiển thị Giá + Giá thị trường + Tiền tiết kiệm

hien thi gia thuong gia khuyen mai va tien tiet kiem

Thêm đoạn code sau vào functions.php

/*Sale price by – hoangweb.com*/
function hoangweb_price_html($product, $is_variation = false){
ob_start();
if($product->is_on_sale() && ($product->is_type( ‘simple’ ) || $product->is_type( ‘external’ ) || $is_variation) ) {
$sale_price = $product->get_sale_price();
$regular_price = $product->get_regular_price();
if($regular_price) {
$sale = round(((floatval($regular_price) – floatval($sale_price)) / floatval($regular_price)) * 100);
$sale_amout = $regular_price – $sale_price;
?>
<style>
.hoangweb_single_price {
background-color: #199bc42e;
border: 1px dashed #199bc4;
padding: 10px;
border-radius: 3px;
-moz-border-radius: 3px;
-webkit-border-radius: 3px;
margin: 0 0 10px;
color: #000;
}

.hoangweb_single_price span.label { color: #333; font-weight: 400; font-size: 14px; padding: 0; margin: 0; float: left; width: 82px; text-align: left; line-height: 18px; }

.hoangweb_single_price span.hoangweb_price .amount { font-size: 14px; font-weight: 700; color: #ff3a3a; }

.hoangweb_single_price span.hoangweb_price del .amount, .hoangweb_single_price span.hoangweb_price del { font-size: 14px; color: #333; font-weight: 400; } </style> <div class=”hoangweb_single_price”> <div> <span class=”label”>Giá:</span> <span class=”hoangweb_price”><?php echo wc_price($sale_price); ?></span> </div> <div> <span class=”label”>Thị trường:</span> <span class=”hoangweb_price”><del><?php echo wc_price($regular_price); ?></del></span> </div> <div> <span class=”label”>Tiết kiệm:</span> <span class=”hoangweb_price sale_amount”> <?php echo wc_price($sale_amout); ?> (<?php echo $sale; ?>%)</span> </div> </div> <?php } }else{ ?> <p class=”<?php echo esc_attr( apply_filters( ‘woocommerce_product_price_class’, ‘price’ ) );?>”><?php echo $product->get_price_html(); ?></p> <?php } return ob_get_clean(); } function woocommerce_template_single_price(){ global $product; echo hoangweb_price_html($product); }

add_filter(‘woocommerce_available_variation’,’hoangweb_woocommerce_available_variation’, 10, 3); function hoangweb_woocommerce_available_variation($args, $thisC, $variation){ $old_price_html = $args[‘price_html’]; if($old_price_html){ $args[‘price_html’] = hoangweb_price_html($variation, true); } return $args; } ?>

back to menu ↑

Thêm nút “Mua ngay” “Buy Now” cạnh nút “Thêm vào giỏ hàng”

Có 2 cách để làm điều này.

Cách 1:

add_action(‘woocommerce_after_add_to_cart_button’,’hoangweb_quickbuy_after_addtocart_button’);
function hoangweb_quickbuy_after_addtocart_button(){
global $product;
global $post;
?>
<div class=”custorm_quickbuy”><a href=”?quick_buy=1&add-to-cart=<?php echo $post->ID ;?>” class=”qn_btn”>Mua ngay</a></div>

<?php endif;?> }

Cách 2: Mở file functions.php trong theme hoặc child theme của bạn đang sử dụng.

/*
* Add quickbuy button go to checkout after click
* Author: hoangweb.com
*/
add_action(‘woocommerce_after_add_to_cart_button’,’hoangweb_quickbuy_after_addtocart_button’);
function hoangweb_quickbuy_after_addtocart_button(){
global $product;
?>
<button type=”submit” name=”add-to-cart” value=”<?php echo esc_attr($product->get_id()); ?>” class=”single_add_to_cart_button button alt” id=”buy_now_button”>
<?php _e(‘Mua ngay’, ‘devvn’); ?>
</button>
<input type=”hidden” name=”is_buy_now” id=”is_buy_now” value=”0″ />
<script>
jQuery(document).ready(function(){
jQuery(‘body’).on(‘click’, ‘#buy_now_button’, function(){
if(jQuery(this).hasClass(‘disabled’)) return;
var thisParent = jQuery(this).closest(‘form.cart’);
jQuery(‘#is_buy_now’, thisParent).val(‘1’);
thisParent.submit();
});
});
</script>
<?php
}
add_filter(‘woocommerce_add_to_cart_redirect’, ‘redirect_to_checkout’);
function redirect_to_checkout($redirect_url) {
if (isset($_REQUEST[‘is_buy_now’]) && $_REQUEST[‘is_buy_now’]) {
$redirect_url = wc_get_checkout_url();
}
return $redirect_url;
}
?>

Đoạn trên sau khi click vào nút Mua Ngay sẽ chuyển hướng tới trang thanh toán. Nếu bạn nào muốn chuyển hướng tới trang giỏ hàng thì sửa dòng 28 : từ $redirect_url = wc_get_checkout_url(); thành $redirect_url = wc_get_cart_url(); . Lưu ý: Code này đã được test với biến thể mặc định của woo.

back to menu ↑

Thay đổi sản phẩm 0đ thành “Liên hệ”

Thay đổi sản phẩm 0đ thành “Liên hệ”

Thêm code sau vào file functions.php của theme đang kích hoạt.

Cách 1: chuyển 0đ thành chữ “Liên hệ”

function hoangweb_wc_custom_get_price_html( $price, $product ) {
if ( $product->get_price() == 0 ) {
if ( $product->is_on_sale() && $product->get_regular_price() ) {
$regular_price = wc_get_price_to_display( $product, array( ‘qty’ => 1, ‘price’ => $product->get_regular_price() ) );

$price = wc_format_price_range( $regular_price, __( ‘Free!’, ‘woocommerce’ ) ); } else { $price = ” . __( ‘Liên hệ’, ‘woocommerce’ ) . ”; } } return $price; } add_filter( ‘woocommerce_get_price_html’, ‘hoangweb_wc_custom_get_price_html’, 10, 2 );

Cách 2: Chuyển giá thành “Liên hệ” khi hết hàng

function hoangweb_oft_custom_get_price_html( $price, $product ) {
if ( !is_admin() && !$product->is_in_stock()) {
$price = ” . __( ‘Liên hệ’, ‘woocommerce’ ) . ”;
}
return $price;
}
add_filter( ‘woocommerce_get_price_html’, ‘hoangweb_oft_custom_get_price_html’, 99, 2 );
back to menu ↑

Thu gọn, ẩn bớt nội dung mô tả CHI TIẾT sản phẩm Woocommerce

Chúng ta mở file function.php của theme hoặc child theme đang sử dụng, và thêm vào đoạn code này. Lưu ý: code chỉ hoạt động với flatsome themes.

Tạo nút “xem thêm”

/*
* Author: Vietut – https://vietut.com/
*/
add_action(‘wp_footer’,’hoangweb_readmore_flatsome’);
function hoangweb_readmore_flatsome(){
?>
<style>
.single-product div#tab-description {
overflow: hidden;
position: relative;
}
.single-product .tab-panels div#tab-description.panel:not(.active) {
height: 0 !important;
}
.hoangweb_readmore_flatsome {
text-align: center;
cursor: pointer;
position: absolute;
z-index: 9999;
bottom: 0;
width: 100%;
background: #fff;
}
.hoangweb_readmore_flatsome:before {
height: 55px;
margin-top: -45px;
content: -webkit-gradient(linear,0% 100%,0% 0%,from(#fff),color-stop(.2,#fff),to(rgba(255,255,255,0)));
display: block;
}
.hoangweb_readmore_flatsome a {
color: #318A00;
display: block;
}
.hoangweb_readmore_flatsome a:after {
content: ”;
width: 0;
right: 0;
border-top: 6px solid #318A00;
border-left: 6px solid transparent;
border-right: 6px solid transparent;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
margin: -2px 0 0 5px;
}
</style>
<script>
(function($){
$(document).ready(function(){
$(window).load(function(){
if($(‘.single-product div#tab-description’).length > 0){
var wrap = $(‘.single-product div#tab-description’);
var current_height = wrap.height();
var your_height = 300;
if(current_height > your_height){
wrap.css(‘height’, your_height+’px’);
wrap.append(function(){
return ‘<div class=”hoangweb_readmore_flatsome”><a title=”Xem thêm” href=”javascript:void(0);”>Xem thêm</a></div>’;
});
$(‘body’).on(‘click’,’.hoangweb_readmore_flatsome’, function(){
wrap.removeAttr(‘style’);
$(‘body .hoangweb_readmore_flatsome’).remove();
});
}
}
});
})
})(jQuery)
</script>
<?php
}
?>

Tạo nút “xem thêm” + “Thu gọn”.

/*
* Author: Hoangweb – https://hoangweb.com
* Đoạn code thu gọn nội dung bao gồm cả nút xem thêm và thu gọn lại sau khi đã click vào xem thêm
*/
add_action(‘wp_footer’,’hoangweb_readmore_flatsome’);
function hoangweb_readmore_flatsome(){
?>
<style>
.single-product div#tab-description {
overflow: hidden;
position: relative;
padding-bottom: 25px;
}
.single-product .tab-panels div#tab-description.panel:not(.active) {
height: 0 !important;
}
.hoangweb_readmore_flatsome {
text-align: center;
cursor: pointer;
position: absolute;
z-index: 10;
bottom: 0;
width: 100%;
background: #fff;
}
.hoangweb_readmore_flatsome:before {
height: 55px;
margin-top: -45px;
content: -webkit-gradient(linear,0% 100%,0% 0%,from(#fff),color-stop(.2,#fff),to(rgba(255,255,255,0)));
display: block;
}
.hoangweb_readmore_flatsome a {
color: #318A00;
display: block;
}
.hoangweb_readmore_flatsome a:after {
content: ”;
width: 0;
right: 0;
border-top: 6px solid #318A00;
border-left: 6px solid transparent;
border-right: 6px solid transparent;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
margin: -2px 0 0 5px;
}
.hoangweb_readmore_flatsome_less a:after {
border-top: 0;
border-left: 6px solid transparent;
border-right: 6px solid transparent;
border-bottom: 6px solid #318A00;
}
.hoangweb_readmore_flatsome_less:before {
display: none;
}
</style>
<script>
(function($){
$(document).ready(function(){
$(window).load(function(){
if($(‘.single-product div#tab-description’).length > 0){
var wrap = $(‘.single-product div#tab-description’);
var current_height = wrap.height();
var your_height = 300;
if(current_height > your_height){
wrap.css(‘height’, your_height+’px’);
wrap.append(function(){
return ‘<div class=”hoangweb_readmore_flatsome hoangweb_readmore_flatsome_more”><a title=”Xem thêm” href=”javascript:void(0);”>Xem thêm</a></div>’;
});
wrap.append(function(){
return ‘<div class=”hoangweb_readmore_flatsome hoangweb_readmore_flatsome_less” style=”display: none;”><a title=”Xem thêm” href=”javascript:void(0);”>Thu gọn</a></div>’;
});
$(‘body’).on(‘click’,’.hoangweb_readmore_flatsome_more’, function(){
wrap.removeAttr(‘style’);
$(‘body .hoangweb_readmore_flatsome_more’).hide();
$(‘body .hoangweb_readmore_flatsome_less’).show();
});
$(‘body’).on(‘click’,’.hoangweb_readmore_flatsome_less’, function(){
wrap.css(‘height’, your_height+’px’);
$(‘body .hoangweb_readmore_flatsome_less’).hide();
$(‘body .hoangweb_readmore_flatsome_more’).show();
});
}
}
});
})
})(jQuery)
</script>
<?php
}
?>
back to menu ↑

Thu gọn, ẩn bớt nội dung mô tả DANH MỤC sản phẩm

Giống như trên, bạn cũng muốn thu gọn nội dung mô tả danh mục sản phẩm. Chú ý: code chỉ hoạt động với theme flatsome.

/*
* Thêm nút Xem thêm vào phần mô tả của danh mục sản phẩm
* Author: Hoangweb – https://hoangweb.com
*/
add_action(‘wp_footer’,’hoangweb_readmore_taxonomy_flatsome’);
function hoangweb_readmore_taxonomy_flatsome(){
if(is_woocommerce() && is_tax(‘product_cat’)):
?>
<style>
.tax-product_cat.woocommerce .shop-container .term-description {
overflow: hidden;
position: relative;
margin-bottom: 20px;
padding-bottom: 25px;
}
.hoangweb_readmore_taxonomy_flatsome {
text-align: center;
cursor: pointer;
position: absolute;
z-index: 10;
bottom: 0;
width: 100%;
background: #fff;
}
.hoangweb_readmore_taxonomy_flatsome:before {
height: 55px;
margin-top: -45px;
content: -webkit-gradient(linear,0% 100%,0% 0%,from(#fff),color-stop(.2,#fff),to(rgba(255,255,255,0)));
display: block;
}
.hoangweb_readmore_taxonomy_flatsome a {
color: #318A00;
display: block;
}
.hoangweb_readmore_taxonomy_flatsome a:after {
content: ”;
width: 0;
right: 0;
border-top: 6px solid #318A00;
border-left: 6px solid transparent;
border-right: 6px solid transparent;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
margin: -2px 0 0 5px;
}
.hoangweb_readmore_taxonomy_flatsome_less:before {
display: none;
}
.hoangweb_readmore_taxonomy_flatsome_less a:after {
border-top: 0;
border-left: 6px solid transparent;
border-right: 6px solid transparent;
border-bottom: 6px solid #318A00;
}
</style>
<script>
(function($){
$(document).ready(function(){
$(window).load(function(){
if($(‘.tax-product_cat.woocommerce .shop-container .term-description’).length > 0){
var wrap = $(‘.tax-product_cat.woocommerce .shop-container .term-description’);
var current_height = wrap.height();
var your_height = 300;
if(current_height > your_height){
wrap.css(‘height’, your_height+’px’);
wrap.append(function(){
return ‘<div class=”hoangweb_readmore_taxonomy_flatsome hoangweb_readmore_taxonomy_flatsome_show”><a title=”Xem thêm” href=”javascript:void(0);”>Xem thêm</a></div>’;
});
wrap.append(function(){
return ‘<div class=”hoangweb_readmore_taxonomy_flatsome hoangweb_readmore_taxonomy_flatsome_less” style=”display: none”><a title=”Thu gọn” href=”javascript:void(0);”>Thu gọn</a></div>’;
});
$(‘body’).on(‘click’,’.hoangweb_readmore_taxonomy_flatsome_show’, function(){
wrap.removeAttr(‘style’);
$(‘body .hoangweb_readmore_taxonomy_flatsome_show’).hide();
$(‘body .hoangweb_readmore_taxonomy_flatsome_less’).show();
});
$(‘body’).on(‘click’,’.hoangweb_readmore_taxonomy_flatsome_less’, function(){
wrap.css(‘height’, your_height+’px’);
$(‘body .hoangweb_readmore_taxonomy_flatsome_show’).show();
$(‘body .hoangweb_readmore_taxonomy_flatsome_less’).hide();
});
}
}
});
})
})(jQuery)
</script>
<?php
endif;
}
?>

Tại dòng 63 có giá trị là 300, đây là chiều cao của khung mô tả sản phẩm. Hãy thay đổi giá trị đó cho phù hợp.

back to menu ↑

Tạo trang dõi đơn hàng qua email

Tính năng này đã có sẵn trong plugin Woocommerce rồi, để sử dụng hãy tạo một trang và dán đoạn shortcode vào là OK.

[woocommerce_order_tracking]

Thay icon xoá sản phẩm ở giỏ hàng

Chỉ đơn giản Dán đoạn code css bên dưới vào CSS bổ sung của theme đang kích hoạt.

.woocommerce a.remove {
width: 30px;
height: 22px;
position: relative;
transition: opacity 200ms;
vertical-align: top;
display: block;
-webkit-appearance: none;
background: none;
border: none;
cursor: pointer;
outline: none;
padding: 0;
text-indent: -9999px;
}
.woocommerce a.remove:before, .woocommerce a.remove:after {
background: url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAA4AAAAQCAQAAACMnYaxAAAAXUlEQVR4XsWQQQrAQAgD84Pti/JSoaftN1MCdgXxXgYvGfUQyABE4DEIUJmeuKgVlJI5em0RGTesFXXZuLwCzvL2pYbHmfCTNSXxpyyajLGClFy7K1dgaaho7YYovIpO3rju6hYFAAAAAElFTkSuQmCC) 0 0 no-repeat;
left: 8px;
position: absolute;
right: 8px;
top: 2px;
display: inline-block;
content: ”;
}
.woocommerce a.remove:before{
height: 6px;
transform-origin: -7% 100%;
-moz-transform-origin: -7% 100%;
-webkit-transform-origin: -7% 100%;
transition: transform 150ms;
-moz-transition: transform 150ms;
-webkit-transition: transform 150ms;
width: 14px;
}
.woocommerce a.remove:after{
background-position: -1px -4px;
height: 12px;
margin-left: 1px;
margin-right: 2px;
margin-top: 4px;
width: 11px;
}
.woocommerce a.remove:hover:before{
transform: rotate(-45deg);
-moz-transform: rotate(-45deg);
-webkit-transform: rotate(-45deg);
transition: transform 250ms;
-moz-transition: transform 250ms;
-webkit-transition: transform 250ms;
}
.woocommerce a.remove:hover {
background: transparent;
}
back to menu ↑

Thêm yêu cầu xuất hoá đơn VAT

Đối với khách hàng là công ty họ sẽ cần xuất hóa đơn VAT. Và khi đó bạn cần lấy thông tin như tên công ty, mã số thuế, ..Chúng ta sẽ thêm các trường này ở trang thanh toán WooCommerce. Thực hiện code theo các bước sau:

Bước 1: Thêm trường xuất VAT cho form thanh toán

/*
* Thêm lựa chọn xuất hóa đơn VAT vào checkout
* Author: https://hoangweb.com
* */
add_action(‘woocommerce_after_checkout_billing_form’,’hoangweb_xuat_hoa_don_vat’);
function hoangweb_xuat_hoa_don_vat(){
?>
<style>
.hoangweb_xuat_hoa_don_do {
background: #eee;
padding: 10px;
border-radius: 3px;
}
.hoangweb_xuat_vat_wrap {
display: none;
}
label.hoangweb_xuat_vat_input_label {
display: block;
cursor: pointer;
margin-bottom: 0;
}
.hoangweb_xuat_vat_wrap fieldset {
margin: 10px 0;
padding: 10px;
background: transparent;
border: 1px solid #b0aeae;
}
.hoangweb_xuat_vat_wrap fieldset legend {
background: transparent;
padding: 0 5px;
margin: 0 0 0 10px;
font-size: 14px;
display: inline;
width: inherit;
border: 0;
text-transform: none;
color: #000;
}
.hoangweb_xuat_vat_wrap fieldset p {
margin-bottom: 10px;
}
.hoangweb_xuat_vat_wrap fieldset p:last-child {
margin-bottom: 0;
}
.vat_active .hoangweb_xuat_vat_wrap {
display: block;
}
</style>
<div class=”hoangweb_xuat_hoa_don_do”>
<label class=”hoangweb_xuat_vat_input_label”>
<input class=”hoangweb_xuat_vat_input” type=”checkbox” name=”hoangweb_xuat_vat_input” value=”1″>
Xuất hóa đơn VAT
</label>
<div class=”hoangweb_xuat_vat_wrap”>
<fieldset>
<legend>Thông tin xuất hóa đơn:</legend>
<p class=”form-row form-row-first” id=”billing_vat_company_field”>
<label for=”billing_vat_company” class=””>Tên công ty <abbr class=”required” title=”bắt buộc”>*</abbr></label>
<input type=”text” class=”input-text ” name=”billing_vat_company” id=”billing_vat_company” placeholder=”” value=””>
</p>
<p class=”form-row form-row-last” id=”billing_vat_mst_field”>
<label for=”billing_vat_mst” class=””>Mã số thuế <abbr class=”required” title=”bắt buộc”>*</abbr></label>
<input type=”text” class=”input-text ” name=”billing_vat_mst” id=”billing_vat_mst” placeholder=”” value=””>
</p>
<p class=”form-row form-row-wide ” id=”billing_vat_companyaddress_field”>
<label for=”billing_vat_companyaddress” class=””>Địa chỉ <abbr class=”required” title=”bắt buộc”>*</abbr></label>
<span class=”woocommerce-input-wrapper”><input type=”text” class=”input-text ” name=”billing_vat_companyaddress” id=”billing_vat_companyaddress” placeholder=”” value=””></span>
</p>
</fieldset>
</div>
</div>
<script type=”text/javascript”>
(function ($) {
$(document).ready(function () {
function check_vat(){
var parentVAT = $(‘input.hoangweb_xuat_vat_input’).closest(‘.hoangweb_xuat_hoa_don_do’);
if($(‘input.hoangweb_xuat_vat_input’).is(“:checked”)){
parentVAT.addClass(‘vat_active’);
}else{
parentVAT.removeClass(‘vat_active’);
}
}
check_vat();
$(‘input.hoangweb_xuat_vat_input’).on(‘change’, function () {
check_vat();
});
});
})(jQuery);
</script>
<?php
}
?>

Bước 2: Xác nhận dữ liệu khách nhập vào đã đủ hay chưa.

add_action(‘woocommerce_checkout_process’, ‘vat_checkout_field_process’);
function vat_checkout_field_process()
{
if (isset($_POST[‘hoangweb_xuat_vat_input’]) && !empty($_POST[‘hoangweb_xuat_vat_input’])) {
if (empty($_POST[‘billing_vat_company’])) {
wc_add_notice(__(‘Hãy nhập tên công ty’) , ‘error’);
}
if (empty($_POST[‘billing_vat_mst’])) {
wc_add_notice(__(‘Hãy nhập mã số thuế’) , ‘error’);
}
if (empty($_POST[‘billing_vat_companyaddress’])) {
wc_add_notice(__(‘Hãy nhập địa chỉ công ty’) , ‘error’);
}
}
}

Bước 3: Lưu các giá trị khách nhập vào đơn hàng

add_action(‘woocommerce_checkout_update_order_meta’, ‘vat_checkout_field_update_order_meta’);
function vat_checkout_field_update_order_meta($order_id)
{
if (isset($_POST[‘hoangweb_xuat_vat_input’]) && !empty($_POST[‘hoangweb_xuat_vat_input’])) {
update_post_meta($order_id, ‘hoangweb_xuat_vat_input’, intval($_POST[‘hoangweb_xuat_vat_input’]));
if (isset($_POST[‘billing_vat_company’]) && !empty($_POST[‘billing_vat_company’])) {
update_post_meta($order_id, ‘billing_vat_company’, sanitize_text_field($_POST[‘billing_vat_company’]));
}
if (isset($_POST[‘billing_vat_mst’]) && !empty($_POST[‘billing_vat_mst’])) {
update_post_meta($order_id, ‘billing_vat_mst’, sanitize_text_field($_POST[‘billing_vat_mst’]));
}
if (isset($_POST[‘billing_vat_companyaddress’]) && !empty($_POST[‘billing_vat_companyaddress’])) {
update_post_meta($order_id, ‘billing_vat_companyaddress’, sanitize_text_field($_POST[‘billing_vat_companyaddress’]));
}
}
}

Bước 4: Hiển thị thông tin VAT trong đơn hàng

add_action( ‘woocommerce_admin_order_data_after_shipping_address’, ‘hoangweb_after_shipping_address_vat’, 99);
function hoangweb_after_shipping_address_vat($order){
$hoangweb_xuat_vat_input = get_post_meta($order->get_id(), ‘hoangweb_xuat_vat_input’, true);
$billing_vat_company = get_post_meta($order->get_id(), ‘billing_vat_company’, true);
$billing_vat_mst = get_post_meta($order->get_id(), ‘billing_vat_mst’, true);
$billing_vat_companyaddress = get_post_meta($order->get_id(), ‘billing_vat_companyaddress’, true);
?>
<p><strong>Xuất hóa đơn:</strong> <?php echo ($hoangweb_xuat_vat_input) ? ‘Có’ : ‘Không’;?></p>
<?php
if($hoangweb_xuat_vat_input):
?>
<p>
<strong>Thông tin xuất hóa đơn:</strong><br>
Tên công ty: <?php echo $billing_vat_company;?><br>
Mã số thuế: <?php echo $billing_vat_mst;?><br>
Địa chỉ: <?php echo $billing_vat_companyaddress;?><br>
</p>
<?php
endif;
}
?>
back to menu ↑

Thêm trường xác thực địa chỉ email trong trang thanh toán (checkout)

/*Xác nhận Email khi checkout*/
// Add second email address field to checkout
add_filter( ‘woocommerce_checkout_fields’ , ‘add_checkout_field’ );
function add_checkout_field( $fields = array() ) {
$fields[‘billing’][‘billing_email-2’] = array(
‘label’ => __( ‘Confirm Email Address’, ‘wc_emailvalidation’ ),
‘placeholder’ => _x( ‘Email Address’, ‘placeholder’, ‘wc_emailvalidation’ ),
‘required’ => true,
‘class’ => apply_filters( ‘woocommerce_confirm_email_field_class’, array( ‘form-row-first’ ) ),
‘clear’ => true,
‘validate’ => array( ’email’ ),
);
return $fields;
}
// Add default value to second email address field (for WC 2.2+)
add_filter( ‘default_checkout_billing_email-2’, ‘default_field_value’ , 10, 2 );
function default_field_value( $value = null, $field = ‘billing_email-2’ ) {
if ( is_user_logged_in() ) {
global $current_user;
$value = $current_user->user_email;
}
return $value;
}
// Ensure email addresses match
add_filter( ‘woocommerce_process_checkout_field_billing_email-2’ , ‘validate_email_address’ );
function validate_email_address( $confirm_email = ” ) {
global $woocommerce;

$billing_email = $woocommerce->checkout->posted[‘billing_email’];

if( strtolower( $confirm_email ) != strtolower( $billing_email ) ) {

$notice = sprintf( __( ‘%1$sEmail addresses%2$s do not match.’ , ‘wc_emailvalidation’ ) , ‘<strong>’ , ‘</strong>’ );

if ( version_compare( WC_VERSION, ‘2.3’, ‘<‘ ) ) { $woocommerce->add_error( $notice ); } else { wc_add_notice( $notice, ‘error’ ); }

}

return $confirm_email; }

back to menu ↑

Cho phép nhập số thập phân trong ô số lượng của woocommerce

Một số mặt hàng có thể đếm số lượng bằng số thập phân. Để kích hoạt cho phép điền số thập phân, chúng ta sử dụng đoạn code sau:

// Simple products
add_filter( ‘woocommerce_quantity_input_args’, ‘hoangweb_woocommerce_quantity_input_args’, 10, 2 );
function hoangweb_woocommerce_quantity_input_args( $args, $product ) {
if ( is_singular( ‘product’ ) ) {
$args[‘input_value’] = 1; // Starting value (we only want to affect product pages, not cart)
}
$args[‘max_value’] = 80; // Maximum value
$args[‘min_value’] = 0.5; // Minimum value
$args[‘step’] = 0.5; // Quantity steps
return $args;
}

// Variations add_filter( ‘woocommerce_available_variation’, ‘hoangweb_woocommerce_available_variation’ ); function hoangweb_woocommerce_available_variation( $args ) { $args[‘max_qty’] = 80; // Maximum value (variations) $args[‘min_qty’] = 0.5; // Minimum value (variations) return $args; }

// Removes the WooCommerce filter, that is validating the quantity to be an int remove_filter(‘woocommerce_stock_amount’, ‘intval’);

// Add a filter, that validates the quantity to be a float add_filter(‘woocommerce_stock_amount’, ‘floatval’);

// Add unit price fix when showing the unit price on processed orders add_filter(‘woocommerce_order_amount_item_total’, ‘hoangweb_unit_price_fix’, 10, 5); function hoangweb_unit_price_fix($price, $order, $item, $inc_tax = false, $round = true) { $qty = (!empty($item[‘qty’]) && $item[‘qty’] != 0) ? $item[‘qty’] : 1; if($inc_tax) { $price = ($item[‘line_total’] + $item[‘line_tax’]) / $qty; } else { $price = $item[‘line_total’] / $qty; } $price = $round ? round( $price, 2 ) : $price; return $price; }

Giải thích:

Giá trị mặc định là 1

Giá trị max là 80

Giá trị min là 0.5

Bước nhảy cho mỗi lần ấn + – là 0.5

Các bạn hoàn toàn có thể thay đổi các giá trị trên. Ví dụ không muốn giới hạn số lượng thì có thể bỏ đi đoạn $args[‘max_value’].

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè bằng cách nhấn nút chia sẻ ở bên dưới. Theo dõi chúng tôi trên Twitter và Facebook

 

Vietut.com
Logo
Enable registration in settings - general